MENY

Foredrag om norske terrormål

Sissel H. Jore ved Universitetet i Stavanger holder foredrag med tittelen: "Endringer i forståelsen av Norge og norske interesser som aktuelle terrormål."

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til åpent møte torsdag 21. februar:

Fokuset på Norge som et aktuelt terrormål, både innad i Norge og mot norske interesser i utlandet, har økt vesentlig i løpet av det siste tiåret. Hendelser som 22/7-agrepene i Norge og angrepet mot Statoils gassanlegg i In Amenas i Algerie har aktualisert dette temaet, og slike hendelser har ført til et enormt fokus på hvor vidt man i Norge i dag har den nødvendige beredskapen for å håndtere denne trusselen.

Denne massive oppmerksomheten rundt sikring av det norske samfunnet er imidlertid relativt ny dersom man ser på dette i en historisk kontekst. Før terrorangrepene i USA den 11.september 2001 var det lite oppmerksomhet rundt dette temaet. Det var en utbredt oppfatning blant sentrale aktører i det norske samfunnet at tiltak rettet spesifikt mot terrorisme ikke var i samsvar med terrortrusselen mot det norske samfunnet og kunne true demokratiske friheter.

Foredraget vil dreie seg om hvordan det norske samfunnet har endret sin forståelse av terrorisme som en trussel som kan ramme Norge og norske interesser, og hvordan denne forståelsen har påvirket vår aksept av anti-terrortiltak.