MENY

Foredrag om "Skjønnheten"

Professor emeritus Arnfinn Bø-Rygg, UiO, holder 13. januar et åpent populærvitenskapelig foredrag med tittelen «Skjønnhetens gjenkomst».

Foredraget ”Skjønnhetens gjenkomst” tar for seg det faktum at mens ’skjønnhet’, ’det skjønne’, ’det vakre’ lenge var borte fra det estetiske vokabularet og til dels bannlyst i modernistisk kunst, har vi siden 1990-tallet vært vitne til skjønnhetsbegrepets gjenkomst.

I en rekke bøker og artikler samt utstillinger er skjønnhetsbegrepets resistens og aktualitet blitt behandlet; i estetikken generelt, i kunstartene og i evolusjonsbiologien.

I en tid da skjønnhetskirurgien har blitt en hel industri, da attraktivitetsforskningen blomstrer både ovenfor og under beltestedet, da den såkalte Body-image- forskningen antar bisarre former og det skrives som aldri før om skjønnhet ut fra et evolusjonsbiologisk perspektiv, kan det være verdt å tenke over hvorfor begreper om det skjønne og vakre i dag har konjunktur også innenfor kunstartene, estetikken og kritikken.

Foredraget er åpent for all interesserte.

Om foredragsholder Arnfinn Bø-Rygg:
Arnfinn Bø-Rygg ble amanuensis ved Rogaland distriktshøgskole/Høgskolen i Stavanger/UiS høsten 1977, førsteamanuensis fra 1985 og professor i filosofisk estetikk samme sted fra 1994 til h.1997. Professor i allmenn estetikk ved UiO fra h. 1997 til 2014. Professor emeritus samme sted 1.2.2014. Professor II ved UiS fra 2001 – 2012. Musikkritiker i Stavanger Aftenblad fra 1982 til d.d.

Bø-Rygg har gitt ut bøker om Heidegger og Adorno og er medforfatter av to antologier i estetisk teori. Han har skrevet en rekke artikler om franske filosofer som Foucault, Barthes og Deleuze. Av artikler med relevans for foredraget ”Skjønnhetens gjenkomst” kan nevnes ”Skjønnhet og smerte”, i Gilbert, Stänicke, Engelstad red.: Psyke, kultur og samfunn. Perspektiver på indre og ytre virkelighet, Abstrakt forlag, 2012; ”The Finisched Fragment: On Arnold Schoenberg’s Moses und Aron”, in: S.A. Christoffersen et al. red: Transcendence and Sensoriness. Perceptions,Revelation, and the Arts, Brill, Leiden &Boston, 2015; ”Hearing, listening, and the voice”, in: The Scandinavian Psychoanalytic Review, vol. 37, no. 2, 2015.

Bilde av Arnfinn Bø-Rygg

Arnfinn Bø-Rygg