MENY

Foredrag: Paradigmeskifte for krisehåndtering

Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) inviterer til åpent møte. Professor Jose Gonzalez, Universitet i Agder, holder foredraget "Paradigmeskifte for krisehåndtering".

Katastrofer, som storflom eller terrorangrep, skaper gigantiske problemer - og dermed behov - for kommunikasjon.

Mens nøds- og redningsetater hittil har måttet klare seg med en brøkdel av den data- og informasjonsmengden som trengs for best mulig krisehåndtering, er situasjonen i ferd med å bli snudd på hodet. Ofre, frivillige og bakkemannskaper vil kunne bidra med en flom av informasjon - forutsatt at man fjerner flaskehalsene som i dag bremser datafangst og situasjonsforståelse, samt at sikkerhet og etiske aspekter ivaretas.

Stadige fremskritt gir kraftigere datamaskiner, billigere datakraft og minkende energibehov for databehandling. Dette utløser innovasjoner innen mobilkommunikasjon, nettverk, kunstig intelligens, systemer for visualisering og analyse av store datamengder, og kommunikasjonsverktøy for effektiv samhandling uavhengig av tid og sted.

Et paradigmeskifte for krisehåndtering avtegner seg nå. Vi står overfor et klassisk eksempel på 'disruptiv teknologi': Den vil kreve ny samfunnsvitenskapelige viten om samhandlingsformer, meningsskaping, situasjonsforståelse og organisering av samfunnssikkerhet; humaniora må også bidra med ny kunnskap og retningslinjer for etiske problemsstillinger.

Kun slik kan de formidable problemene med å integrere, analysere, behandle, sikre og anvende informasjonsflommen mestres. Sist, men ikke minst, beslutningskraft er nødvendig for å realisere paradigmeskiftet.

NTVA-logo

NTVA-logo