MENY

Forskerforum om tømmerhandel

Dr. Anne Crone fra OAC Archaeological Group Edinburgh holder foredraget "Norwegian timber in Scottish buildings; dendrochronological evidence for the timber trade in the 16th and 17th centuries”

Identifisering av tømmer i skotske bygninger har vist at handelen med tømmer over Nordsjøen var viktig tidligere enn antatt. Norsk eik er blant annet funnet i taket i den store hallen i Edinburg Castle fra 1510.
Seminaret holdes i samarbeid med Fortidsminneforeningen/Fischer-Lindsay-fondet.

Anne Crone er arkeolog med bl.a. dendrokronologiske undersøkelser som spesialfelt. Hun er ansatt ved den skotske avdelingen av AOC Archaelogy Group.