MENY

Forskerforum på Arkeologisk museum

Arkeologisk Museum inviterer til Forskerforum tirsdag 30/9 kl. 13.15 Dr. Paula Utigard Sandvik presenterer InSituFarm-prosjektet: Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway.

 

Prosjektet er del av NFR-programmet Miljø 2015 og har i tillegg løyving frå Fram-sentret i Trømsø. NIKU har prosjektleiinga og AM er partner saman med mange andre institusjonar frå inn- og utland. Prosjektet har som mål å skape ny kunnskap om strategiar for bevaring av kulturminne in situ, noko Noreg har forplikta seg til ved å ratifisere Valetta-konvensjonen. Lokalitetane og resultata av arbeidet så langt blir presentert.