MENY

Forskning og innovasjon i og for kommunesektoren

Forskningsrådet inviterer til workshop i samarbeid med Universitet i Stavanger, Regionale forskningsfond Vestlandet og Greater Stavanger.

Workshopen vil inneholde presentasjoner av satsinger rettet mot kommunene, med spesiell fokus på utdanning, helse- og omsorgssektoren. Det blir prosjekteksempler og dialog om hvordan Forskningsrådet og andre aktører kan bistå innovasjonsarbeidet ved hjelp av forskning.

Målgruppe: kommuner, offentlige instanser, sykehus, barnehager, skoler, forskere, politikere, frivillig sektor, næringsliv mm

Sett av datoen nå.

Program og påmelding kommer på nyåret. 

Innovasjonsbilde for konferansen