MENY

Forskningdagene: Debatt om læring i barnehagen

Forskningsdagene 2018 åpner med aktuell debatt med UiS-forskere om læring i barnehagen.

Vi har de senere årene sett en polarisert og til tider karikert, framstilling av læring i barnehager i offentlige debatter og i sosiale medier. Noen ser på læring som en trussel mot lek, andre mener det er en nødvendig forberedelse til det som møter barna på skolen og et bidrag til å utjevne forskjeller mellom barna. Noen frykter en skolifisering av barnehagen, andre mener skolen bør se mer til førskolelærerpedagogikken. 

På Universitetet i Stavanger er det flere miljø som forsker på barn og læring. I denne paneldebatten blir forskningsprosjekter om tema og ulike syn representert. Målet er å løfte debatten inn på et mer konstruktivt og kunnskapsbasert spor.

I forkant av debatten vil rektor ved UiS, Marit Boyesen, åpne Forskningsdagene 2018 på Universitetsbiblioteket

Innledere: 

  • Marit Alvestad, Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for Senter for barnehageforskning (Filiorum) ved UiS
  • Elin Reikerås, Lesesenteret og prosjektleder for Stavangerprosjektet ved UiS
  • Dieuwer Ten Braak, Læringsmiljøsenteret og forsker i Agderprosjektet ved UiS
  • Monica Buvig Stenseth, Barnehagesjef i Stavanger kommune

Debattleder: 

  • Brita Strand Rangnes, ved prodekan for utdanning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Oppvekst er tema for Forskningsdagene

Dette arrangementet innleder Forskningsdagene i stavangerregionen, som foregår fra onsdag 19. til søndag 30. september og som har oppvekst som tema. Barnehagen er en viktig del av oppveksten. Det er trolig de første leveårene våre som er de mest læringsintensive årene i hele livet. Derfor er barnehagen et viktig sted for læring. Men kan det bli for mye voksenstyrt læring? Våre forskere gir kunnskapsbaserte svar på det. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

Følg med på Facebook-arrangement for debatt om læring i barnehagen
Les om hele programmet på Forskningsdagene i stavangerregionen sin nettside.

Barn i barnehage. Foto: Getty Images.

På hvilken måte skal barna lære i barnehagen? Foto: Getty Images