MENY

Forslag til bærekraftig Ullandhaug

Kan Ullandhaug (UiS + SUS) bli et plussenergi-område? Kan transportutfordringene løses? Masterstudentene i Byplanlegging, emne BYG610 Bærekraftige Byregioner, har analysert situasjonen.

Forslag til løsninger presenteres og diskuteres på seminar om ny fornybar energi og nye transportløsninger

Møtet foregår hovedsakelig på norsk.

Program

13:05     Introduction (Harald N. Røstvik)
13:10     Solar group
13:25     Wind group
13:40     Combined solution
13:45     Q&A and discussion, comments from the audience
14:10     Break
14:15     Transport group
14:35     Q&A and discussion, comments from the audience
15:30     End discussion

Skisse av nye SUS på Ullandhaug