MENY

Førstelektorsamling 24. september

NAFOLs tredje og siste førstelektordag i 2014 finner sted på Universitetet i Stavanger, i samarbeid med Det humanistiske fakultet.

Den 24. september blir det arrangert éndagsseminar om førstelektorkompetanse for universitetslektorer i barnehagelærer- og lærerutdanningene på UiS. Seminaret er i regi av NAFOL, som er en forskerskole for lærerutdanningene som er basert på et nettverk av læresteder der Universitetet i Stavanger inngår. Se programmet for dagen.

På seminaret deltar både egne og andre universitets- og høgskoleansatte universitetslektorer (i barnehagelærer- og lærerutdanningen). Professor emerita Sissel Lie, NTNU, og professor Thorolf Krüger, Høgskolen i Bergen, er foredragsholdere denne dagen. Dette er forskerskolens siste av tre førstelektorsamlinger i 2014.