MENY

Forum for kulturelt mangfold: Ledelse i flerkulturelle skoler

Lederoppgaver er i stadig endring sammen med det flerkulturelle mangfoldet. Hvilken kompetanse bør skoleledere ha for å møte de dilemmaer og oppgaver som eksisterer i skolen av i dag? Seniorforsker Gunn Vedøy innleder.

 

Gunn Vedøy er forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Gunn Vedøy har bred erfaring fra grunnskole og fra lærerutdanning. Ledelse i flerkulturelle skoler var tema for hennes doktoravhandling. For tiden forsker hun blant annet på arbeidsinnvandring og offentlig velferd i vestlandsregionen.            

Vi ønsker vel møtt til å drøfte et tema som sterkt angår hele skoleverket fra de barn som møter skolen til ledere og lærerutdanning.