MENY

"Forum for kulturelt mangfold" med seniorrådgiver Sigrun Aamodt

Seniorrådgiver Sigrun Aamodt fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring vil snakke om temaet "Strategier for å spre erfaringer og kompetanse for å utvikle den flerkulturelle skolen og barnehagen".

Sigrun Aamodt er seniorrådgiver i NAFO /Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sigrun Aamodt samarbeider med skoler og barnehager i hele landet om tiltak som fremmer faglig og språklig læring og utvikling.
Vårt lands skole- og barnehagetilbud er nå flerkulturelt. Det krever kompetanseutvikling i hele personalet.

Sigrun Aamodt vil presentere erfaringer og informasjon om det arbeidet som foregår på området, hvilke læringsressurser som finnes tilgjengelig for å videreutvikle det språklige og kulturelle mangfold som våre skoler og barnehager representerer.

Vi ser fram til felles møte med Sigrun Aamodt og hennes utfordringer til lærerutdanning, skole og barnehage.

Vel møtt!

En rød lilje - illustrasjon til Forum for kulturelt mangfold ved UiS