MENY

Forum for lokale veiledere

Til alle lokale veiledere (både i barnehage, grunn- og videregående skole som er ferdig utdannet og har formell kompetanse i å veilede nye kollegaer (altså ikke studenter 2014-15). I håp om å bidra med inspirasjon, erfaringsutveksling og litt faglig påfyll ønsker vi dere velkommen til dette forumet.

Hovedtemaet er bruk av ulike medierende redskaper i veiledning som tegninger, praksisfortellinger, metaforer etc. overfor nye kollegaer og flerkulturalitet generelt og språkopplæring spesielt.

Forberedelse
Send melding til brit.hanssen@uis.no om du kommer innen mandag 09.02.15. Det er nødvendig på grunn av matbestilling

Tenkt plan for dagen:

Kl. 09.00-  09.30:  Runden rundt – siste nytt fra departement og direktorat

Kl. 09.30 – 10.15: Bruk av medierende redskaper i nye kollegers profesjonelle utvikling

Kl. 10.15 – 10.30: Pause

Kl. 10.30 – 11.30: Praksisfortellinger, tegninger, metaforer etc. som medierende redskaper i nye
                           kollegers profesjonelle utvikling

kl. 11.30 – 12.30: Enkel lunsj

kl.12.30 – 13.30:  Flerkulturalitet i barnehage og skole, tips til nye lærere ved Irene Gundersen, Vaulen skole

kl.13.15 – 13.30:  Pause

kl. 13.45 – 14.45:  Hvordan bruke billedbok til språkstimulering i barnehage og skole
                           ved Kjersti Merete Langvik, Bore skole/UiS

kl. 14.45 – 15.00:  Oppsummering i sentrale begreper – og UiS sine tilbud for neste år. 

Hagbard Line hus ved UiS.

Hagbard Line hus ved UiS. Foto: Karoline Reilstad