MENY

Forum for utdanningsforskning

Tirsdag 29. september har vi gleden av å invitere til et nytt møte i «Forum for utdanningsforskning» ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS).

Tirsdag 29. september har vi gleden av å invitere til et nytt møte i «Forum for utdanningsforskning» ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS). Forumet har som mål å være en arena for å synliggjøre og diskutere forskningen som gjøres og har tilknytning til IGIS, men det er åpent for alle interesserte.

Presenterer TasS-prosjektet
På tirsdag er det Nina Helgevold og Raymond Bjuland som skal presentere fra det NFR-støttede forskningsprosjektet Teachers as Students (TasS). I dette prosjektet har forskerne gjort forsøk med å implementere Lesson Study i grunnskolelærerutdanningens praksisopplæring i fagene: engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag. Prosjektet er i disse dager inne i avslutningen, og Raymond og Nina vil i presentasjonen trekke fram erfaringer fra prosjektet og mulige veier videre.

Selv om du kanskje kjenner til både TasS-prosjektet og Lesson Study, så vil denne presentasjonen kunne være interessant på minst to måter: 1) du vil få nærmere innblikk i erfaringer fra prosjektet som vil kunne være relevant for andre som leder eller er med i store eksternfinansierte forskningsprosjekter, og 2) du vil få høre om forskernes ideer om mulige nye forskningsprosjekter i forlengelsen av dette prosjektet. Her vil det altså bli en nyttig erfaringsutveksling, og det vil bli gode muligheter for å diskutere mulige nye forskningsprosjekter - både for de som har vært involvert i TasS-prosjektet og andre interesserte! 

Student ved grunnskolelærerutdanningen ved UiS.

Student ved grunnskolelærerutdanningen ved UiS.