MENY

Forum med temaet "å rekruttere de beste"

Temaet for den første samlingen i European Hospitality Forum er rekruttering.

Det vil bli rettet oppmerksomhet mot hvordan hotellnæringen tilpasser rekrutteringsstragiene til den neste generasjonen ansatte og hva den nyeste forskningen kan si oss om situasjonen.

Du vil møte ekspertene Atesh Chandra ved The Breakers Hotel Palm Beach i Florida, Åse Helene Bakkevig ved UiS, Fredrikke Næss ved Grand Hotel Oslo og Reidar Mykletun ved UiS.

Forumet er åpent for alle interesserte.