MENY

Fredagsforedrag om kontroversielle lærebøker

Hvordan kunne to lærebøker i geometri skape offentlig debatt og bitter strid i Norge på 1830-tallet? Det forteller Andreas Christiansen (HSH) om i et åpent foredrag fredag kl 14.15.

De første norske lærebøker i matematikk for de lærde skoler ble skrevet av Bernt Michael Holmboe, og det var hovedsakelig hans bøker som ble brukt fram til midten av 1800-tallet.

De var akademiske og tradisjonelle i formen, kort sagt hva man forventet av lærebøker på den tiden. I 1835 ga Christopher Hansteen ut en lærebok i plangeometri som på mange måter utfordret Holmboes bøker, og som var mye mer praktiske, enn akademiske, i formen.

Der brøt ut en heftig avispolemikk - først i Morgenbladet, senere i Den Constitutionelle - som senere er blitt kalt 'Den store parallellismestriden'.

Alle er hjertelig velkomne!