MENY

Game of Thrones: samfunnsvitenskapelige blikk

Nettverk for kjønnsforskning sammen med institutt for medie-, kultur og samfunnsfag inviterer til seminar med forskere og undervisere som elsker serien – stort auditorium i Elise Ottesen Jensens hus.

I en rekke korte innlegg diskuterer vi serien som mediefenomen og tidsånd, som statsvitenskap, (kjønns)politisk fortelling og spørsmål om makt, organisasjon og ledelse.

Innledere:

Arild Aurvåg Farsund: Politikken i Westeros: Machiavelli som rettesnor

Ingvil Hellstrand: Kjønn, sex og makt i Game of Thrones

Terje Hillesund: Westeros, et sted å rømme til – om eskapisme og modernisme

Oluf Langhelle: Game of Thrones som herredømme: perspektiver fra ledelse og organisasjonsforskning

Nadine Zhogbi: Sounds of Thrones. Hva gjør lyden i/av serien?

 

Velkommen skal du være!

Logo til tv-serien Game of Thrones