MENY

Gjesteforelesning med Bernt Hagtvedt

Professor i statsvitenskap ved UiO, Bernt Hagtvedt , holder gjesteforelesning om temaet politisk ekstremisme. Forelesningen er primært for statsviterstudentene, men er åpen for alle.

Bernt Hagtvedt har preget norsk intellektuell debatt innenfor flere emner. Han har tidligere tatt et skarpt oppgjør med deler av venstresiden, særlig ml-bevegelsen, som han mener leflet med totalitære regimer uten å ta nok avstand fra dem i ettertid. Han er også mye kunnskap om poltisk høyreekstremisme.