MENY

Gratis webinar om Nordic Master Programme

Har du lyst til å lære mer om muligheten for å lage et felles nordisk masterprogram? Delta på web-seminar (webinar) om Nordic Master Programme 9. juni.

Centre for International Mobility (CIMO) i Finland arrangerer et webinar om Nordic Master Programme, et tiltak fra Nordisk Ministerråd for å stimulere utvikling av flere felles gradssamarbeid mellom nordiske partnere innen høyere utdanning.

Nordic Master Programme er nå etablert som et permanent tiltak, etter fem utlysninger i en pilotfase. Det administrative ansvaret for programmet er lagt til CIMO i Finland (SIUs søsterkontor). Den første utlysningen i programmet ble publisert 16.03.2015, med søknadsfrist 16.09.2015. Det er avsatt midler til fire tildelinger, to av disse skal være tematisk definert, men innenfor forholdsvis vide rammer, mens de to siste er helt frie mht tematikk. Hvert prosjekt kan tildeles inntil 1,5 mill DKK, hvorav en betydelig del skal brukes til å støtte mobilitet i programmets første leveår.

Den grunnleggende målsettingen for tiltaket er fortsatt å støtte utviklingen av høykvalitetsprogrammer i Norden, men støtten er i større grad rettet mot de første årene av gjennomføring, mens det tidligere bare var støtte til utvikling.

Invitasjon med påmelding til webinar

NB! Invitasjonen opplyser at webinaret finner sted kl. 13.00-15.30 finsk tid (én time foran norsk tid).

Program (norsk tid):
12.00-12.15 Registration and technical check
12.15-13.00 Presentation of the Nordic Master: Background, Goals and Criteria
13.00-13.15 Break
13.15-14.30 Presentation of the application form

Norden logo