MENY

Har forskning om utdanningen betydning for lærerutdanning?"

Dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger snakker i Forum for historie, kultur og samfunn om temaet "Har forskning om lærerutdanning betydning for lærerutdanning?"

Elaine Munthe er også leder av Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningsreformen. Denne er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for perioden 2010-2015.