MENY

Henning Veland disputerer

Henning Veland disputerer for ph.d-graden ved Universitetet i Stavanger med en avhandling om risikoforståelse.

Veland forsvarer avhandlingen “Contributions to the further development of the new risk perspectives – some implications for the assessment, management and communications of risk”.

Prøveforelesning starter klokken 10.00.

Tittel for forelesningen er “Review and discuss the concept of emergent risks - discuss challenges related to this type of risk for risk assessment. Management and communication”.

Disputasen starter kl 12.15.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på universitetsbiblioteket ved UiS