MENY

Hvordan få flere gründere i Norge?

Senter for Innovasjonsforskning arrangerer åpent fagseminar «Hvordan få flere gründere i Norge?» med professor Lars Kolvereid

Foredragsholder er Professor Lars Kolvereid fra Universitet i Nord, Kolvereid har bred forskningserfaring innenfor entreprenørskap. Professor Kolvereid også er leder av Norsk Global Entreprenørskap Monitor gjennom de siste 15 årene.

Lysten til å blir selvstendig næringsdrivende i Norge er lav. En stor del av de som er selvstendig næringsdrivende oppgir at de heller ville vært ansatt et sted. Få har intensjoner om å starte bedrifter, og få forsøker å starte bedrifter. De nyetableringene vi får har ikke særlig stort vekstpotensial. Vi må derfor gjøre det mer attraktivt å være selvstendig næringsdrivende i Norge.