MENY

Hvordan kan barns rett til medvirkning tas på alvor i barnehagene?

Nina Johannesen disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 22. januar 2016. Hun har forsket på barns medvirkning i barnehager.

Barn i norske barnehager har en lovfestet rett til medvirkning. Nina Johannesen har forsket på hvordan denne medvirkningen skjer.

Forskningsarbeidet utfordrer den tradisjonelle forståelsen av de yngste barna i barnehagen hvor barnet først og fremt sees som en mottaker av den voksnes omsorg og opplæring. 

Nina Johannesen viser i avhandlingen «Medvirkning som tiltale. Møter med små barns uttrykk, pedagogers tenkning og tekster fra Emmanuel Levinas» hvordan barna også bidrar til den pedagogiske tenkningen og praksisen.

Det krever imidlertid en åpenhet og villighet til å la seg bevege hos barnehagelærerne.

Gjennom observasjoner og gruppesamtaler har Johannesen gjort studier av barns ulike og unike uttrykk og pedagogers tenkning.

Funnene er sett i lys av teoriene til den franske filosofen Emmanuel Levinas. Levinas var blant annet opptatt av menneskets møte ansikt til ansikt med den Andre. 

Prøveforelesningen, med tildelt emne «Hvordan forstå makt når barns medvirkning i barnehagen forstås som tiltale?», begynner klokken 10.00. 

Selve disputasen begynner klokken 12.00.

Alle interesserte er velkomne både til prøveforelesningen og til disputasen.

Arrangementet finner sted i Arne Rettedals hus, auditorium AR V-101.

Nina Johannesen er fra Halden/Oslo. Hun er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Østfold og har  hovedfag I barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akerhus. Hun arbeider som førstelektor ved Høgskolen i Østfold.