MENY

Hvordan møter de yngste barna i barnehagen hverandre?

Hvordan møter barn mellom ett og tre år hverandre i barnehagen? Det er tema når Yngve Rosell disputerer ved Det humanistiske fakultet 15. november.

Rosell har observert møter mellom 21 barn i alderen ett til tre år under fri lek ved bruk av video i en periode på fire måneder. 

Barna var en del av en barnegruppe i en delvis base-strukturert barnehage på Vestlandet. 

Rosell har studert hvordan kommunikasjon i barnas møter viste seg gjennom kroppslige uttrykk.

Avhandlingen har tittelen «Møter mellom barn - kontinuitet, dissonans og brudd i kommunikasjonen».

Professor Eva Johansson ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) ved UiS har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet. Instituttleder Rudy Garred ved IBU har vært medveileder. 

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning kl 10 og disputas kl 12 i auditorium 3 i Kjell Arholms hus.