MENY

Infomøte om Forskningsrådets StudENT-ordning

I fjor høst fikk UiS-studenter som utvikler en fjernstyrt brannslukkingsrobot tildelt millionstøtte gjennom Forskningsrådets (NFR) FORNY StudENT-ordning. Kom og få informasjon om hvilke muligheter du har til å søke støtte til din idé.

FORNY StudENT retter seg mot masterstudenter i siste studiefase og nylig utdannede masterkandidater som har en god kunnskapsbasert idé med forretningspotensial. Midlene skal brukes til å jobbe med realisering av ideen som et fulltidsprosjekt etter avlagt mastergradseksamen.

I høstens utdelingsrunde fikk StudENT-prosjektet fra UiS som utvikler en fjernstyrt brannslukningsrobot tildelt støtte,  og vi ser fram til flere gode søknader fra UiS-studenter i framtiden.

Les: Millionstøtte til tidligere UiS-studenter

Les: Informasjon om StudENT og søknadsprosessen

Program

Velkommen – Tatiana Iakovleva, professor ved Senter for entreprenørskap ved Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS)

Presentasjon om StudENT-ordningen – seniorrådgiver Miriram Meling, NFR

Presentasjon av StudENT-prosjektet fjernstyrt brannslukningsrobot – KVS technologies startet av tidligere UiS-studenter

Presentasjon av DEMOLA-ordning – Minnah Fahmida Haniffa, DEMOLA-koordinator

Gjengen bak KVS technologies avbildet med en prototype av fjernstyrt brannslukkingsrobot.

KVS technologies, som er startet av tidligere UiS-studenter, fikk støtte fra NFRs StudENT-ordning. De vil fortelle om sitt prosjekt på informasjonsmøtet.