MENY

Informasjonsmøte: Erasmus+for grunnopplæring, offentlig sektor og næringslivet

SIU informerer om muligheter for samarbeid med grunnopplæringen gjennom det nye EU-programmet "Erasmus+". Arrangementet er et samarbeid mellom SIU, Universitetet i Stavanger, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Greater Stavanger og Stavangerregionens Europakontor.

I 2014 introduseres EUs nye utdanningsprogram Erasmus+ som gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet for å gjennomføre samarbeids- og/eller mobilitetsprosjekter med partnere fra andre europeiske land.

Høsten 2013 arrangerer SIU, på flere informasjonsmøter i hele landet. På møtene vil SIU informere om muligheten for å delta i ulike internasjonale ordninger og hvordan en kan søke om midler. I Stavanger foregår møtet på Ullandhaug onsdag 16. oktober.

Internasjonale perspektiver, språk og kulturforståelse er en viktig del av kvalitetsbyggingen ved våre utdanningsinstitusjoner. Internasjonalisering skal angå alle elever og studenter og synliggjøres bedre i grunnopplæringen, heter det i stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning. SIU har ansvar for å gi god informasjon og veiledning til skoler og skoleeiere, og for å gjennomføre tiltak for å øke norsk deltakelse i ulike internasjonale ordninger.

Målgrupper
Alle som jobber med utdanning og som er interessert i internasjonalt samarbeid. Deltakere kan for eksempel jobbe i barnehage, grunnskole, videregående opplæring (studieforberedende og yrkesfaglig), på opplæringskontor, lærebedrifter eller med voksnes læring. Du kan også jobbe med utdanning i den uformelle sektoren.

Program og påmelding

Program kan leses her

Påmelding er avsluttet, men kontakt oss om du har spørsmål om deltakelse.

Gratis deltakelse, men deltakerne må selv dekke reiseutgifter.

Kontaktperson SIU: Erik J. Duncan, erik.duncan@siu.no
Kontaktperson UiS: Trym N. Holbek, trym.holbek@uis.no