MENY

Informasjonsmøte: ERASMUS+ for høyere utdanning

SIU kommer til UiS den 1. november for å informere om muligheter for mobilitet og samarbeid med europeiske land gjennom EUs nye utdanningsprogram ERASMUS+. Målgruppen er vitenskapelig og administrativt ansatte ved UiS.

ERASMUS+ erstatter LLP-programmet fra 2014. For norske aktører gir det blant annet større muligheter for internasjonalt utdanningssamarbeid med land utenfor Europa.

Fredag 1. november arrangeres et informasjonsmøte for Universitetet i Stavanger der Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) vil gå gjennom programmets enkeltdeler og gi mulighet til å stille spørsmål. SIU vil på dette møtet rette fokus spesielt på det som er nytt. Tekniske detaljer og rutiner blir ikke vektlagt her, men hva man kan få støtte til i de nye aktivitetene, spørsmål og dialog om aktuelle problemstillinger knyttet til de nye mulighetene.

Målgruppen er faglige og administrativt ansatte ved UiS.

Program:

09:00 – 09:15
Innledning v/prorektor Tor Hemmingsen: ERASMUS+ og UiS2020 strategi

09:15 - 11:30
SIU v/Vidar Pedersen, avdelingsdirektør, og Kari Omdahl, programkoordinator:
Nye muligheter i ERASMUS+

  • Strategiske partnerskap
  • Fellesgrader
  • Samarbeid med tredjeland
  • Kunnskapsallianser

Diskusjon / dialog

Erasmus+ blir mer enn et mobilitetsprogram innen Europa og det åpner det seg muligheters om tidligere har vært etterlyst av norske fagmiljø. Det ser ut til at Norge kan delta i alle aktivitetene, også for det som gjelder samarbeid med tredje land. Eksisterende internasjonale program innen høyere utdanning for samarbeid med land utenfor Europa kommer under samme paraply (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink og samarbeid med industrialiserte land).

PÅMELDING TIL INFOMØTET HER

 

Erasmus pluss