MENY

Informasjonsmøte om FRIPROs nye retningslinjer

Forskningsrådets program Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er i endring, og i tilknytning til dette inviterer NFR til informasjonsmøte på UiS. NFR vil, i tillegg til å informere om endringene i FRIPRO, også gi råd og vink angående søknadsskriving og informasjon om selve søknadsbehandlingsprosessen.

Informasjonsmøte på UiS om FRIPROs nye retningslinjer

 

Forskningsrådets program Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er i endring, og vil i årets utlysning ha en ny innretning. I tilknytning til dette inviterer NFR til informasjonsmøte  UiS, den 7. mai, kl. 12:30, i rom AR-G201. NFR vil, i tillegg til å informere om endringene i FRIPRO, også gi råd og vink angående søknadsskriving og informasjon om selve søknadsbehandlingsprosessen. 

 

Spesielt nytt er at det at FRIPRO i årene fremover vil satse mer på de unge, og det er i år også innført en egen kategori for unge forskertalenter. Årets FRIPRO-utlysning vektlegger også dristighet og faglig fornyelse.

Fullstendig utlysning finnes på forskningsrådets nettsider, og fristen for å søke på FRIPRO-midler er 29. mai 2013, klokken 13:00

For å forsikre oss om at vi har kapasitet til å ta i mot alle interesserte, ber vi om at dere melder dere på informasjonsmøte her.

Velkommen!