MENY

Informasjonsmøte om ny Master i regnskap og revisjon

Handelshøgskolen ved Universitetet arrangerer åpent informasjonsmøte tirsdag 12. januar kl. 11.00 – 12.00 i auditoriet i Elise Ottesen-Jensens hus om det nye masterstudiet i regnskap og revisjon.

Master i regnskap og revisjon

Handelshøgskolen ved Universitetet arrangerer åpent informasjonsmøte tirsdag 12. januar kl. 11.00 – 12.00 i auditoriet i Elise Ottesen-Jensens hus om det nye masterstudiet i regnskap og revisjon.

Masterstudiet vil bli tilbudt fra og med høsten 2016. Søknadsfrist for studiet er 1. mars eller 15. april avhengig av søknadstype. Mer informasjon finnes på universitetets egne nettsider www.uis.no

Master i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium som i tillegg gir kompetanse som statsautorisert revisor. Studiet gir deg avansert og ledende kompetanse innen regnskap, revisjon, strategisk økonomistyring og verdsettelse. Den høye og unike fagkompetansen studentene tilegner seg gjør MRR til et attraktivt studium.

Ønsker du en høyere utdanning som gir deg dybdekunnskap om regnskap, strategisk økonomistyring, juss og finans – og som gir deg et viktig fundament for å bli morgendagens leder? Da kan master i regnskap og revisjon ved Handelshøgskolen på Universitetet i Stavanger være det rette valget.

INFORMASJONSMØTE:

Tid: Tirsdag 12. januar kl. 11.00

Sted: Handelshøgskolen ved UiS, Elise Ottesen-Jensens hus, Stort Auditorium, UiS Campus

 

Kontaktperson: Lars Atle Kjøde, E-post: lars.kjode@uis.no