MENY

Informasjonsmøte: Studententreprenørmidler fra NFR

For første gang lyser Forskningsrådet ut midler til å fremme studententreprenørskap og motivere masterstudenter til å bli gründere. NFR informerer kommer selv til UiS for å informere om prosjektmidlene og søknadsprosessen.

Vil du ha 1 000 000,- i stipend?

For første gang lyser Forskningsrådet ut midler til å fremme studententreprenørskap og motivere masterstudenter til å bli gründere.


Gründerskap er en mulig karrierevei

Hovedmålet med FORNY StudENT er å bidra til at flere gründere og nye suksessbedrifter baseres på ideer fra studenter ved norske universiteter og høyskoler. Ordningen skal mobilisere til entreprenørskap blant studentene og synliggjøre at egne ideer og gründerskap er en mulig karrierevei. FORNY StudENT har som ambisjon å bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren samt å øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.


Informasjonslunsj på UiS, tirsdag 12. April kl. 12:15 i Arne Rettedals hus, auditorium Ø-110

Grunnet lunsjbestilling må vi ha påmelding til informasjonsmøtet innen 11. april til maren@valide.no

Validé og UiS Senter for entreprenørskap inviterer interesserte masterstudenter, nylig uteksaminerte masterkandidater og faglig ansatte til informasjonsmøte med lett lunsjservering tirsdag 12. april kl. 12:15 i Arne Rettedals hus, auditorium Ø-110. Norges forskningsråd ved Odd M. Reitevold vil informere om midlene som lyses ut, hvordan man kan søke og andre spørsmål knyttet til dette.

Hvem tilbudet gjelder for:

  1. Masterstudenter som har mindre enn 6 måneder igjen til eksamen på mastergradsstudiet
  2. Uteksaminerte kandidater som har avlagt mastergradseksamen for mindre enn 12 måneder siden.

Under StudENT vil studenter kunne få støtte fra Forskningsrådet for opptil 12 måneder, med inntil 1 mill. kroner totalt.

Forutsetningen er at prosjektet har støtte i fagmiljøet og en fagperson i miljøet som går god for prosjektet og er faglig veileder. Dette skal vi hjelpe dere med!

Søknaden skal sendes fra UiS, men studenten står ellers fritt mht. eierrettigheter og prosjektutvikling. 

Validé og Senter for entreprenørskap tilbyr deg hjelp til formulering og skriving av søknaden!

Søknadsfristen for vårens tildelingsrunde er 18. Mai 2016. Det vil være bli ny tildelingsrunde i høst med frist 3. oktober

Les mer her: Forskningsrådet

 

NFR logo