MENY

Intervjuer med informanter til forskningsprosjekt om ulv

Forskningsprosjektet "Dyr i landskap i endring" skal onsdag og torsdag 3.-4. juni gjennomføre intervjuer på UiS, med ulv og noen relaterte dyr som tema. Hvis du ønsker å stille opp til intervju som informant, er du hjertelig velkommen.

Forskningsprosjektet "Dyr i landskap i endring" skal onsdag og torsdag 3.-4. juni gjennomføre intervjuer på UiS, med ulv og noen relaterte dyr som tema. I løpet av intervjuet vil hver enkelt informant bli vist lydopptak, bilder og videoklipp. Intervjuet vil bestå av muntlige spørsmål, hvorav endel vil handle om reaksjoner på det avspilte medieinnholdet. Intervjuene vil bli tatt opp på video. Til disse intervjuene trenger vi frivillige informanter. Hvert intervju tar opptil 45 minutter.

Vi håper du - og/eller noen du kjenner - kan tenke deg å melde deg til å delta i dette forskningsarbeidet, som er en del av ialt fem feltstudier rundt omkring i Norge denne våren. Ved å delta bidrar du til ny kunnskap om hvordan folk forholder seg til ulv og andre dyr. Det gis ellers ingen belønning for å delta. Dersom du kan tenke deg å delta i dette forskningsarbeidet ber vi deg svare per epost (se epostadresse under), og si hvilket klokkeslett som kan passe, samt opplyse om ditt telefonnummer.

Mer informasjon om forskningsprosjektet.

Intervjuene vil finne sted:

Onsdag 3. juni kl. 11-18: KA-U-023

Torsdag 4. Juni kl. 9-18: KA-U-134


Kontaktperson: Morten Tønnessen (morten.tonnessen@uis.no), norsk prosjektleder for forskningprosjektet "Dyr i landskap i endring".