MENY

Kan du stole på en forsker? Seminar om forskningsetikk og opphavsrett

Universitetet i Stavanger arrangerer et heldagsseminar i Måltidets Hus om forskningsetikk og opphavsrett.

Forskningsetikk dreier seg om tillit. Dette er bakgrunnen for valg av tittel på seminaret om forskningsetikk. Publikum skal kunne stole på at det som står på trykk i en forskningsartikkel er forfatterens egne formuleringer. Institusjonene selv, og særlig ledelsen, bør ha et ansvar for å sikre at de forskningsetiske normene innarbeides hos alle vitenskapelig ansatte. Hvordan gjøres dette i dag, og er det i så fall tilstrekkelig?

Som innledere på seminaret deltar Benn Folkvord (UiS), Ragnvald Kalleberg (UiO), Ole Andreas Rognstad (UiO), Mathias Kaiser (UiB), Rune Nydal (NTNU) og Terje Blåsternes (UiS).

-Det er positivt at sentrale forskningsetiske spørsmål blir presentert av solide og kunnskapsrike innledere i et heldagsseminar. Fokus på forskningsetikk handler om å ivareta universitetets viktigste verdigrunnlag, nemlig etterrettelighet og tillit i all vår forskning og kunnskapsproduksjon. Dette er temaer som kan diskuteres på tvers av faglige skillelinjer og bør derfor være aktuelt for de fleste ved UiS, sier rektor Marit Boyesen

Vi håper og tror at seminarprogrammet vil fenge mange både ved UiS og andre institusjoner.

Dato: torsdag 16. oktober

Sted: Måltidets Hus (Ipark), Auditoriet

Fullstendig program og en presentasjon av innlederne finner du her.

Påmelding kan skje til seniorrådgiver Jorunn H. Barka, Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), jorunn.h.barka@uis.no, innen 5. oktober.