MENY

Kan oljeforskning bidra til bedre behandling av hjerte- og kreftsyke?

Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 19. september kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Foredrag ved: Forskningssjef Thor Ole Gulsrud, Iris og Universitetet i Stavanger

Teknologi- og kompetanseoverføringsprosjektet Norway Pumps & Pipes har som målsetting å bidra til innovasjon og verdiskaping innen medisin og olje & gass. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Greater Stavanger og NORCE, legger til rette for utvikling av et tett faglig samarbeid mellom medisin og olje & gass, to sektorer som begge er av avhengig av høy fagkompetanse og avansert teknologi.

Foredraget vil inneholde eksempler på Pumps & Pipes prosjekter: Hvordan kan verktøy utviklet med den hensikt å forstå hvordan olje og vann strømmer i hulrommene i porøse bergarter brukes til å simulere strømningshastighet og trykk i blodårene til hjertepasienter? Hvordan kan de samme verktøyene brukes til å få en bedre forståelse av hvordan kreftceller spres i kroppen?

Dette foredraget inngår i programmet for forskningsdagene i Stavanger.

 

Thor Ole Gulsrud

Thor Ole Gulsrud