MENY

Kickoff for likestillingsprosjekt ved UiS

Prosjektet “Kvinner til topps – UiS i bevegelse og balanse” starter offisielt 15. september, og inviterer alle med på kick-off.

Vi har invitert innledere til å fortelle om sine erfaringer med likestillingsarbeid og kjønnsbalanse i akademia. I tillegg vil vi få en status på hva forskningen sier om kjønnsbalanse i UH-sektoren.

Lenke til program (pdf)

Lenke til påmelding

Lenke til prosjektets nettsted