MENY

Konferanse: "Images of health futures"

Hvordan vil helsevesenet endre seg i årene som kommer? Det blir tema på konferansen ” Images of health futures - Molecules, individual and society” 6. -7. juni.

Det er Vitenskapsakademiet i Stavanger og Universitetet i Stavanger som arrangerer konferansen. Vitenskapsakademiet har jevnlig arrangert slike konferanser som er akademisk innrettet med nasjonale og internasjonale foredragsholdere i toppklasse.

Hovedideen for årets konferanse er å belyse de endringer som i dag og i den kommende generasjon vil sette preg på europeisk helsevesen på ulike nivåer.

Konferansen bygger på forståelsen av at moderne helseinstitusjoner må finne frem til nye og stabile former for samstyring, hvor de sterkeste kilder til autoritetsutøvelse (eierskap, ekspertise og administrasjon) kan møtes uten at det skapes uløselige spenninger og motsetningsforhold.

Les mer på våre konferansesider