MENY

Konferanse om svømmeopplæring i grunnskolen

Fredag 8. september vil Universitetet i Stavanger arrangere en dagskonferanse om regjeringens satsing på bedre svømmeopplæring i grunnskolen.

Fredag 8. september vil institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger arrangere en dagskonferanse om regjeringens satsing på bedre svømmeopplæring i grunnskolen. Målgruppen for konferansen er lærere, rektorer, inspektører, lokale skolemyndigheter og frivillige organisasjoner som kan samarbeide med skolene om opplæringen.

Obligatorisk ferdighetsprøve

Ved skolestart til høsten, skal det innføres en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Ferdighetsprøven består av 7 øvelser som skal inngå i en pedagogisk ramme som elevene skal bestå innen utgangen av 4. trinn. Dagskonferansen vil blant annet inneholde informasjon om:

• Den nye ferdighetsprøven
• Lokale skolemyndigheters rolle
• Ny svømmeportal: www.svømmedyktig.no

Det vil lagt opp til foredrag og workshop.

Konferansen er gratis, og det vil bli servert lunsj, kaffe og te. Endelig program vil bli ettersendt i august.

Påmelding via elektronisk skjema.

På grunn av et begrenset antall plasser, ber vi om at skolene sender maks to representanter hver.

Påmeldingsfrist: 20. juni 2017.

Kontaktperson:
Kari-Anne S. Malmo, rådgiver, UiS,

Bildet viser en ung mann som svømmer i et svømmebasseng.

Det blir arrangert dagskonferanse om regjeringens satsing på bedre svømmeopplæring i grunnskolen.