MENY

Konferansen Global verden og «norsk» tekst? Kulturmøter i norskfaget

Vi ønsker deg velkommen til konferansen «Global verden og «norsk» tekst? Kulturmøter i norskfaget» på Universitetet i Stavanger 4.-5. juni 2015.

Universitetet i Stavanger ønsker med konferansen «Global verden og ‘norsk’ tekst? Kulturmøter i norskfaget» å fokusere på hvordan kulturmøter og kulturforhandlinger skjer innenfor dagens norskfag.

Dette gjelder skjønnlitterære tekster, læreverk/sakprosa og klasseromspraksiser: Hvordan forstås «det norske» i spenningen mellom det lokale og det globale? Hvordan behandles kulturelle forskjeller og konflikter i norskfagets tekster? Hvordan forholder norskfaget seg til «kulturarven» og «kanon»? Hvordan undervises norsk i det multikulturelle klasserommet? Finnes det felles kulturelle referanserammer – eller oppleves mangelen på disse som et problem eller en frisetting?

Konferansebidrag
Vi ønsker oss derfor konferansebidrag som diskuterer norskfaglige utfordringer i en multikulturell kontekst. Hvilke tekster kan sies å (re)presentere en ny virkelighet? Hvordan kan norsklæreren arbeide med skjønnlitterære, multimodale og sakprosatekster i klasserommet?

Send inn din tittel med abstract på inntil 300 ord til lars.r.waage@uis.no innen 15. april 2015. Totalt settes det av 45. min til hver presentasjon. Hvorav 15-20 min. er til spørsmål/diskusjon. 

Det er selvsagt mulig å delta uten paper. Se mer om konferansen, programmet, priser og hvordan du kan melde deg på vår konferanseside.

Konferansen foregår i Kjell Arholms hus ved Universitetet i Stavanger.

Konferansen foregår i Kjell Arholms hus ved Universitetet i Stavanger.