MENY

Kristin Hellesø-Knutsen disputerer

Kristin Hellesø-Knutsen disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Kristin Hellesø-Knutsen forsvarer avhandlingen «Jakten på risiko. Vurderinger, følelser og valg hos patruljerende politi».

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.00.

Oppgitt emne for prøveforelesningen er: «Sammenhengen mellom patruljerende politifolks risikopersepsjon og ønsket om risikoreduksjon - hvordan kan overførbarhet til andre deler av politiet, samt andre yrkesgrupper teoretisk og metodisk begrunnes?».

Disputasen finner sted i Kjølv Egelands hus, auditorium C-101.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.