MENY

Lansering av Hildegunn Fandrems nye bok

Hildegunn Fandrem lanserer sin nye bok "Barn i utfordringer : systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid", som hun har skrevet sammen med flere andre ansatte ved UiS.

Førsteamanuensis Hildegunn Fandrem har vært redaktør for boka "Barn i utfordringer : systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid" sammen med professor emeritus Otto Laurits Fuglestad. Førsteamanuensis Inger Kristine Løge, førsteamanuensis Pål Roland og førsteamanuensis Elsa Westergård har også bidratt med kapitler i boka. De er alle forskere ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved UiS, der også Fandrem er ansatt

Boka presenterer forskning og praksisnær kunnskap om hvordan man kan arbeide med saker som oppleves vanskelige. Med utgangspunkt i forskningsprosjektet «De utfordrende barna» viser forfatterne hvordan man kan sette inn tiltak overfor barn som viser utagerende atferd, som trekker seg tilbake, oppleves dominerende eller strever med å forstå fordi de har en annen kulturell bakgrunn enn den norske.

Bokas målgruppe er studenter, skole, forskere, PPT og barnevern, samt arbeidstakere på ulike nivåer som opplever utfordringer i sitt arbeid med barn.

Guro Harboe Ur vil delta som kommentator under lanseringen. Hun er skolefaglig rådgiver i Strand kommune. De deltok i det prosjektet som boka bygger på.

Fagbokforlaget vil være representert under lanseringen, og SIS bok vil være til stede og selge boka.

Alle er hjertelig velkommen!

 

Bilde av boka