MENY

Lasya Priya Kotu disputerer

Lasya Priya Kotu disputerer for ph.d-graden ved Universitetet i Stavanger med en avhandling om elektronisk bildeanalyse etter hjerteinfarkt.

Kotu forsvarer avhandlingen “Analysis of Myocardial Infarction in Cardiac Magnetic Resonance Images”.

Prøveforelesning starter klokken 10.00.

Tittel for forelesningen er “Random Fields and it’s use for image synthesis and analysis”.

Disputasen starter kl 12.15.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på universitetsbiblioteket ved UiS

Lasya Priya Kotu

Lasya Priya Kotu