MENY

"Lesson Study in Japan and in Teacher Education: What - why - how"

Professor Aki Murata fra Berkeley University, USA, og professor II ved Instittutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk vil holde en åpen forelesning.

Tema er: "Lesson Study in Japan and in Teacher Education : What - why - how".

Velkommen!