MENY

Liv Almås Carlsen disputerer

Stipendiat Liv Almås Carlsen forsvarer sin doktorgrad innen bore- og brønnteknologi den 8. februar.

Liv Almås Carlsen disputerer til ph.d.-graden innen petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Hennes avhandling har tittelen Automatiserte prosedyrer for brønnkontroll.

Prøveforelesning starter kl 10.00. Disputas starter 12.15.

Alle interesserte er velkomne. Avhandlingen er tilgjengelig på universitetsbiblioteket.