MENY

LP-konferanse 27.-28. mai

Den tredje nordiske LP-konferansen har fått tittel Den gode læreren – i skoler som skaper læring og trivsel.

Målgruppe for konferansen er lærere, rektorer, PPT og skoleeiere. Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Senter for praksisrettet utdanningsforskning og University College.

Se program for konferansen. Her finner du mer informasjon om konferansen, priser og påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist 13.04.2013