MENY

Måling av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn

Torstein Stray disputerer for ph.d.-graden i spesialpedagogikk med et egenutviklet verktøy for differensiering av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn.

I analyseverktøyet DAt-Kon som er utviklet av Stray gjennom en 20-årsperiode, genererer en databasert analyse en individuell profil av barnet som så benyttes av den Pedagogisk-psykologiske tjenesten (PP-tjenesten) som grunnlag for kommunikasjon og drøftinger med hjem og skole.

Målet med kartleggingsprosessen er å sikre en nyansert forståelse av hvert barns individuelle behov for sosial og emosjonell støtte for å kunne finne seg til rette og trives i skolehverdagen. 

Hovedformålet med avhandlingen, som har tittelen «DAt-Kon – Et verktøy for differensiering av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn», er å evaluere psykometrisk status for DAt-Kon skalaene og de vanligste profiltypene og å presentere det teoretiske grunnlaget. 

Prøveforelesning er samme sted klokken 10:00 med emne «Hvilke faktorer har betydning for elevenes faglige og sosiale utvikling i skolen?».

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Finn Egil Tønnessen ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS. Professor Bjørn Ellertsen ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved UiS har vært medveileder.

Bedømmelseskomitéen vil bestå av professor May Britt Drugli, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern ved NTNU, lektor fil. dr. Poul Erik Nissen ved Aarhus universitet, DPU, i København og førsteamanuensis Elin Reikerås, ved Lesesenteret ved UiS.

Alle interesserte er velkomne til disputas og til prøveforelesningen.