MENY

Margareth Kristoffersen disputerer

Margareth Kristoffersen forsvarer sin doktorgradsavhandling. Hun har forsket på hva som er av betydning for at sykepleiere fortsetter i yrket.

Margareth Kristoffersen er fra Tananger og arbeider som universitetslektor ved Institutt for helsefag, UiS. Hun er fra før av utdannet kandidat i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo, diakonkandidat ved Diakonhjemmets teologisk-administrative skole og har sykepleierutdanning fra Diakonhjemmets sykepleierskole.

Doktorgradsavhandlingen har tittelen «Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: Om å fortsette i sykepleien – en studie av livsforståelsens betydning for sykepleieres utøvelse av sykepleie».

Veileder for doktorgradsavhandlingen har vært professor Febe Friberg og medveiledere har vært professor Jan-Olav Henriksen og professor Sture Åstrøm.

Bedømmelseskommitéen har bestått av professor Unni Lindström, Åbo Akademi , Finland, ph.d. Marja Schuster Röda, Korsets Högsköla, Sverige og dr. polit Kari Vevatne, Universitetet i Stavanger.

Alle interesserte er velkomne til disputasen og prøveforelesningen. Disputasen starter kl. 12.00. Prøveforelesningen starter kl. 10.00 og oppgitt emne for den er “Sykepleievitenskapen som akademisk disiplin».