MENY

Musikk for musikkens del

Øivind Varkøy snakker om den musikalske erfaringens egenverdi i Kunstfaglig forum.

Alt forventes å være godt for noe. Lede til noe. Føre til et resultat. Et produkt. Noe som kan brukes til noe – av noen – og helst nå.

Kravet om nytte – eller relevans som det gjerne heter – gjelder på alle områder, ikke bare mht. musikk og annen kunst. Vi er innsyltet i nyttetenkningen som noe selvsagt og ”naturgitt”. 

Spørsmålet ”hva er det godt for?” kan i prinsippet selvsagt alltid stilles. Problemet er bare at vi da også nettopp gjør det.

Men av og til er det feil spørsmål.

Inspirert av Hannah Arendt kan vi si at om nyttetenkningen overordnes alt annet representerer den en anti-humanistisk tendens.

Da truer den vår alles glede over friheten som ligger i ”formålsløse” aktiviteter – som opplevelser knyttet til natur, musikk, kunst, vennskap, religion – og andre ting som først og fremst er ”nyttig for det som er hinsides nytten”.