MENY

Nasjonal lærerkonferanse

Institutt for sosialfag ved UiS inviterer til nasjonal lærerkonferanse for barnevernspedagoger og sosionomer.

Det sanne, det gode, det praktiske – profesjonalitet i sosialfagene etter «Samspillsmeldingen» er tema under konferansen ved UiS.

Nasjonal lærerkonferanse er en enestående anledning til å diskutere de store spørsmålene knyttet til utdanningene for barnevernspedagoger og sosionomer.

Tematiske diskusjoner står sentralt begge dagene med plenumsforedrag med diskusjon, to sekvenser med parallellsesjoner og en sekvens med ad hoc- møter i faggrupper.

Se

Program:

Mandag, 8. april, Kjell Arholms hus, Universitetet i Stavanger

11:00 – 12:00: Lunsj med registrering
12:00 – 13:00: Instituttleder Svanaug Fjær ”Verdivalg og utdanningspolitiske veivalg”
13:00 – 13:15: Pause
13:15 – 15:00: Parallellsesjon
15:00 – 15:15: Pause
15:15 – 16:00: Hanne Thommesen, Terje Grøndahl, Dag Jenssen og Svanaug Fjær: Presentasjon av SAK-prosjektet: Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene
16:00 – 16:45: Lars Inge Terum: Studie av sosialfaglig kompetanse og forståelsesmåter i forbindelse med SAK-prosjektet.
17:00 – 18:00: Faggrupper ad hoc

19:30: Middag (Rica Forum Hotel)

Tirsdag, 9. april, Kjell Arholms hus, Universitetet i Stavanger

09:00 – 10:30: Ilse Julkunen ”Relevant kunnskapsproduksjon i sosialfag - nordiske erfaringer”
10:30 – 10:45: Pause
10:45 – 12:30: Parallellsesjon
12:30 – 13:30: Lunsj
13:30 – 14:30: Oppsummering og avslutning