MENY

NEON-dagene 2014

NEONnet – Nettverk for organisasjonsforskning i Norge avholder nasjonal konferanse ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Konferansen i 2014 faller sammen med Høgskolen Stord Haugesunds 20-års og Universitetet i Stavangers 10-års jubileum - har overskriften «Bærekraftig organisering – nye handlingsrom?». Hovedideen bak temavalget er å belyse de krav og forventninger som i dag og i den kommende generasjon vil prege samstyringen av organisasjoner i sterkt endrende omgivelser.

I økende grad stilles vi overfor spørsmål om hvordan teoretiske og forskningsbaserte innsikter kan komme til praktisk anvendelse i organisasjoner. Både offentlige og private aktører opplever nå landskap i rask endring. Demografiske trekk indikerer at organisasjoner ikke lenger kan forvente å hente inn nye og fullt utdannede ansatte, men må kunne iverksette livslang læring og håndtere fire generasjoner av ansatte samtidig.

I kunnskapssamfunnet må bedrifter og institusjoner skape og dele kunnskap, men hvordan ser kunnskapsoverføringen i og mellom formelle organisasjoner ut og hvordan kan man legge til rette for tverrfaglighet? Årets konferanse vil belyse disse utfordringene.

Mer informasjon, påmelding og program vil bli lagt ut på denne lenken: http://rokkan.uni.no/sites/neonnet/