MENY

Nettverksinfrastruktur -en forutsetning for e-helse og e-læring

Greater Stavanger inviterer i samarbeid med universitetene i Aalborg, Karlstad og Stavanger til lunsjseminar om NORDFORSK-prosjektet Collaborating Living Labs (COLL).

Greater Stavanger inviterer i samarbeid med universitetene i Aalborg, Karlstad og Stavanger til lunsjseminar, hvor fagfolk tilknyttet NORDFORSK-prosjektet Collaborating Living Labs (COLL) legger frem problemstillinger og funn i forbindelse med behov og løsninger for fremtidens helsetjenester, med særlig fokus på e-helse og e-læring. Eksperter på nettverksteknologi, e-læring og tjenesteforskning deltar i seminaret og det gis rom for dialog rundt aktuelle problemstillinger.
_______________________________________________________________________________________________

 • Sted: Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus (i underetasjen)
 • Tid:  torsdag 30. mai, 12.00 - 15.00.
 • Målgruppe:
  • Offentlig sektor rådmenn, helsesjefer, helsepersonell, IKT-medarbeidere, næringsansvarlige
  • Utdanningsinstitusjoner fagpersoner innen helseutdanning og e-læring
  • Privat sektor aktører innen helseteknologi, bredbåndsprodukter og IKT generelt.
 • Påmelding tgg@greaterstavanger.com
 • Kontaktperson: Tone Grindland Gustafsson 45699909

_________________________________________________________________________________________________________

Program

Helsearbeideres erfaring med velferdsteknologi – nettinfrastruktur og opplevd kvalitet av diagnostisering gjennom bruk av video ved Professor Per Kristensson, Service Research Center, Karlstads Universitet

Nettverksinfrastruktur - forutsetningen for e-helse og e-læring ved Laboratory Engineer Michael Jensen, Center for Network Planning, Aalborg Universitet

E-læring – studenters opplevelse av digitale læringsmidler ved Førsteamanuensis Brynjar Foss, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger

Brettbaserte og mobile læremidler - en ny arena for læring ved NettOp - UiS sin utviklingsavdeling for digitale læremidler.


Lunsjseminaret er gratis, men krever påmelding.