MENY

Nordisk konferanse om håndtering av store kriser

Konferansen tar opp temaer som storskala øvelser, iverksetting av tiltak etter store hendelser og anvendelse av teknologiske løsninger i krisehåndtering. Konferansen ses i sammenheng med en storskala kriseøvelse med scenarioet: Terroraksjon i Risavika.

Program og påmelding