MENY

Norges tekniske vitenskapsakademi presenterer åpent foredrag med Steinar Vaage

Administrerende direktør i ConocoPhillips og tidligere student ved Universitetet i Stavanger, Steinar Våge, holder foredrag med tittelen "Ekofisk - historie og perspektiver"

Ekofisk representerer historie – nåtid og framtid for norsk petroleumsvirksomhet. Den startet med funnet av Ekofisk-feltet i 1969, og utbyggingen av Ekofisk og de andre seks feltene i området ble også starten på norsk oljeserviceindustri. I foredraget vil Steinar Våge snakke litt om historien og sette denne i sammenheng med utviklingen i sentrale områder som helse, miljø og sikkerhet, teknologiutvikling, kostnadseffektivitet og samfunnsbidraget et «prosjekt» som Ekofisk representerer. Ekofisk-området er fortsatt sentralt i norsk petroleumsvirksomhet etter over 40 års drift, og nå gjennomføres prosjekter som er med på å forberede Ekofisk for 40 nye år.